Úvod Do Filosofie

Sponsored link: Download Úvod Do Filosofie
filosofie dspace
X) Introducere ia metafizică, ed. II, pag. 54. 2) Io studiul Metoda Analogiei, publicat în „Gândirea" XX, No. 2, 1941, Petrovici delimitează cu o deosebită perspicacitate această metodă fată de inducţie şi deducţie, arătând in ce constă specificitatea ei. „Raţiouameutul prin analogie, spune el, nu e obligat să plece numai dela un singur caz şi nici să conchidă numai la unul singur - putând avea foarte bine o bază plurală şi o încheere tot plurală. Niciodată insă să nu ajungă la o generalizare fia .

Language: romanian
PDF pages: 201, PDF size: 9.1 MB
Report
filosofie dspace
Conciliul din Basel, care era •chemat, tocmai, să ia măsurile cuvenite, trebuia să îşi facă, prin urmare, o situaţie cât mai tare din punctul de vedere al doctri­ nei şi cât mai uşoară din punctul de vedere al procedurii. De aci, afirmările, .clare şi categorice, ale autorului '„Concordanţei catolice", că conciliul era superior papei şi putea să lucreze şi fără participarea lui, directă sau indirectă. Odată însă ce con­ ciliul din Basel, şi-ar fi încheiat lucrările, şi ar fi rămas apoi ca papa să-i .

Language: romanian
PDF pages: 133, PDF size: 5.45 MB
Report
filosofie dspace
,,résumé de la naissance et de l'évolution d'une science ayant .,1e caractère mathématique", La sensation d'attente du monde scientifique, lorsqu'on s'approche de la mathématisation d'un nouveau groupe de phénomènes, a été décrite parCh. Fabry dans les termes .Suivants, en parlant de l'état de la théorie de l'électricité vers 1 7 0 0 ,,On sentait vaguement qu'il y avait quelque chose à „mesurer, sans se rendre compte quoi. Dans l'une de ses oeuvres, „Nollet remarque que, s'il y a des thermomètres pour.

Language: romanian
PDF pages: 128, PDF size: 4.83 MB
Report
filosofie dspace
Language: romanian
PDF pages: 125, PDF size: 5.02 MB
Report
filosofie dspace
In scrierea mea „Introducere în M e t a f i z i c ă " apărută de câţiva ani, am consemnat câteva întâmpinări. Noua lectură mi-a precizat obiecţiile şi pe alocuri le-a întregit. Cum la conferinţa ţinută a trebuit să alunec peste ele (era vorba de jubileul celor 7 0 de ani, împliniţi dăunăzi de filosof), le menţionez acuma, într'o cât mai metodică rânduială. I ) Bergson propune pentru cercetările metafizice o metodă nouă : intuiţia, întrucât intelectul nostru şi experienţa elafiorată de el, rămân .

Language: romanian
PDF pages: 125, PDF size: 4.97 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Română ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.