Approche Globale De L'Exploitation Agricole

Sponsored link: Download Approche Globale De L'Exploitation Agricole
transferul global de căldură
Language: romanian
PDF pages: 101, PDF size: 0.48 MB
Report
universitatea de tiin e agricole i medicin veterinar “ion
.. Iaşi, SCDL Bacău, I.C.B. Iaşi, ICES Iaşi, Regiunea de Nord-Est a României. 1.11. Rezumatul proiectului Proiectul are. evaluare a stadiului actual al producţiei legumicole ecologice în zona de nord-est a României şi, în mod deosebit, să stabilească. redusă (practic, inexistentă) şi va permite stabilirea căilor şi mijloacelor de sporire a atractivităţii şi interesului fermierilor pentru promovarea unei legumiculturi. atingerea scopului propus au fost stabilite următoarele obiective: evaluarea resurselor de cadru natural, economic şi social; studiul atitudinii şi preferinţelor consumatorilor.

Language: romanian
PDF pages: 62, PDF size: 0.78 MB
Report
universitatea de Ştiin e agricole Şi medicină veterinară cluj
Language: romanian
PDF pages: 37, PDF size: 0.25 MB
Report
reţeaua de informaţii contabile agricole
Language: romanian
PDF pages: 19, PDF size: 0.81 MB
Report
universitatea de Știinţ e agricole Și medicină veterinară a
. sistemice sau orice modificare în aspectul laptelui (cheaguri, flocoane, modificări de culoare). După caracterul primei însămânţări, mamitele din care au fost.. Datele obţinute de noi reprezintă rezultatele notate de-a lungul unei perioade de investigaţii de 4 ani, în 5 ferme de vaci de lapte din 3. unor examene bacteriologice şi a testării antibiosensibilităţii, existând problemele legate de rezistenţa agenţilor bacterieni la tratamentele aplicate anterior şi necesitatea aplicării.

Language: romanian
PDF pages: 12, PDF size: 0.38 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Română ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.