Aspectualităţii

Sponsored link: Download Aspectualităţii
categoria funcţional-semantică a aspectualităţii În limba română
. categoriilor aspect şi Aktionsart, conturarea unei categorii funcţional-semantice a aspectualităţii în limba română. Acest obiectiv a determinat necesitatea realizării unor. de acţiune (Aktionsart), sumarea mijloacelor care formează categoria funcţionalsemantică a aspectualităţii în limba română, analiza gradului de adaptabilitate a acestor noţiuni. acestor categorii de cercetătorii limbii române în contextul dezbaterii problemei aspectualităţii în general, depistarea exemplelor care ilustrează fiecare fel de acţiune.

Language: romanian
PDF pages: 24, PDF size: 0.2 MB
Report

Suggested

Română ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.