Bacalaureat 2009 Istorie

Sponsored link: Download Bacalaureat 2009 Istorie
bacalaureat 2009 programa de examen pentru limba engleză
LIMBA MODERNĂ 2Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare 1.1 Identificarea ideilor principale în mesaje orale / scrise, referitoare la subiecte despre viaţa cotidiană şi despre domeniul de specializare. 1.2 Identificarea, în mesaje orale / scrise, de informaţii punctuale relevante pentru a rezolva o sarcină de lucru. 1.3 Decodarea semnificaţiei unor elemente de vocabular nefamiliare, din context, prin asocieri / conexiuni. 1.4 Selectarea, din texte orale / scrise .

Language: romanian
PDF pages: 11, PDF size: 0.13 MB
Report
examenul bacalaureat 2009 proba scrisă weblog
4. Punctele 1, 2 si 3 din graficul alăturat reprezintă trei stări de echilibru pentru trei 5R   cantităţi diferite de gaze ideale diatomice  CV =  aflate la aceiaşi temperatură. 2   Relaţia corectă dintre energiile interne ale celor trei gaze este:U1 < U 2 < U3U1 = U 2 = U3U1 > U2 > U3U1 < U 2 > U3 (2p)Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, variaţia energiei interne a unui sistem termodinamic poate fi exprimată, în funcţie de energia schimbată de .

Language: romanian
PDF pages: 300, PDF size: 4.91 MB
Report
fiţuici bacalaureat 2011 – istorie, a5 (mostră)
Romanitatea presupune ideea descendenţei, a originii romane a românilor, ideea stăruinţei elementului dacic, romanic, unitatea de neam, unitatea limbii şi latinitatea limbii, esenţa romană a unor obiceiuri şi tradiţii, şi conştiinţa românilor despre originea romanică. Etnogeneza constă din formarea poporului român şi cea a limbii române. Poporul român se trage din daci şi romani – colonişti şi veterani de război care au hotărât să nu se mai întoarcă în ţara mamă ci să rămână pe teritoriile actualei .

Language: romanian
PDF pages: 16, PDF size: 0.2 MB
Report
sinteze bacalaureat 2009
Documentele istorice scrise din primul mileniu al erei creştine, care îi menţionează pe români, sunt relativ puţine, dar sunt suplinite de numeroasele descoperiri arheologice efectuate pe teritoriul actual al României. Dintre acestea se remarcă cele datând din perioada secolelor al VII-lea – al XI-lea, din cadrul culturilor arheologice Ipoteşti-Cândeşti şi Dridu, diverse vase, unelte, podoabe, arme şi alte obiecte aparţinând comunităţilor autohtone fiind descoperite în aşezări precum Brateiu (judeţul .

Language: romanian
PDF pages: 16, PDF size: 0.34 MB
Report
centre bacalaureat 2009 sesiune toamna 4867
Language: romanian
PDF pages: 13, PDF size: 0.15 MB
Report
1   2   3   4   Next page →
Română ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.