Banatului

Sponsored link: Download Banatului
banatului
PREFAłĂ De mult, pentru multe din Ńările de veche civilizaŃie ale lumii, turismul este una din preocupările de prim plan ale organelor de Stat şi ale iniŃiativei particulare. BogăŃia frumuseŃilor lor naturale le-a făcut cunoscute în lumea întreagă, aducându-le importante venituri. ElveŃia cu Alpii, FranŃa cu Coasta de Azur, Austria, Germania, Italia, toate au un turism cu trecut şi bine organizat. România, deşi are frumuseŃi naturale cum nu au multe Ńări, a neglijat turismul până în ultimii ani. La noi — .

Language: romanian
PDF pages: 66, PDF size: 0.41 MB
Report
analele banatului doua coloane cs5 corectura storm media
Flutur, Săpăturile arheologice din principia castrului legionar de la Bersobis – 2000–2001, în AnB (S.N.) IX, 2001, p. 131–134. 13 Așa, de pildă,Moga,Medeleţ,Petrovszky, O. Răuţ,Bozu susţin nejustificat funcţionarea îndelungată a castrului, iarRăuţ șiBozu prelungesc această perioadă până prin anul 162. În schimb, Doina Benea șiGudea pledează pentru o scurtă staţionare a legiunii, 108–114, respectiv 110–114, faţă de concluzia noastră (a. 101–108), adoptată și dePiso. Despre toate acestea vezi Al. Flutur, .

Language: romanian
PDF pages: 36, PDF size: 2.22 MB
Report
analele banatului doua coloane cs5 corectura storm media
În alt loc le stabilea apartenenţa în cadrul neamurilor arice, din Europa însă: „Dacii și Geţii au fost popoare din cracul thracic”, iar la rândul lor „Thracii […] se consideră de un crac al neamului illiric” – credea! Din „Thraci nu a rămas nici o populaţiune, ci s-au slavizat”233. Pentru procesul romanizării nu opera decât cu celţi și iliri, nu i-a implicat în ea nici pe tracii balcanici, nici pe cei nord-dunăreni, getodacii –, iar Hasdeu era de părere opusă (cea preluată și de istoriografia actuală). Am.

Language: romanian
PDF pages: 28, PDF size: 0.33 MB
Report
denumirea banatului la cumpana sec. xvii-xviii
. of XVII century (1683), begening of XVIII century (1718) Denumirea Banatului istoric, adic+ teritoriul m+rginit la nord de râul Mure.

Language: romanian
PDF pages: 28, PDF size: 3.88 MB
Report
denumirile banatului În secolul xix
Dup cum am ar tat1, de-a lungul întregului secol XVIII se folose!te constant, !i nu doar în limbajul oficial al administra(iei imperiale, unde exist chiar o surprinz toare lips de rigoare formal , atât denumirea de Banatul Timi oarei cât !i cele de Banat ori Banatul Timi ului2. În acest studiu ne propunem s investig m3 problema denumirii teritoriului m rginit la nord de râul Mure!, la vest de râul Tisza, la sud de fluviul Dun rea !i la est de mun(ii Carpa(i, adic ceea ce azi denumim Banat, în secolul XIX. .

Language: romanian
PDF pages: 26, PDF size: 3.55 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →

Suggested

Română ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.