De Autocad 2008 Manual

Sponsored link: Download De Autocad 2008 Manual
autocad® civil 3d® 2012 “country kit” manual de utilizare
. a permite importul noului tip de obiecte de tip civil “point cloud” au fost definite noi tipuri de fisiere de puncte. • XYZ_Intensitate (delimitat prin. si intensitatea acetora. XYZ_Intensitate (delimitat prin spatiu) – permite citirea fisierelor de puncte ce contin coordonatele x, y, z si intensitatea acetora. XYZ_RGB (delimitat prin virgula) - permite citirea fisierelor de puncte ce contin coordonatele x, y, z si a codificarii. a codificarii tip LIDAR XYZ_LIDAR (space delimited) - permite citirea fisierelor de puncte ce contin coordonatele x, y, z si a codificarii.

Language: romanian
PDF pages: 22, PDF size: 0.79 MB
Report
manual de proceduri inventariere - manual de proceduri privind
. angajat care are calitatea de gestionarAdresa pentru obŃinerea cazierului judiciarAct de garanŃie pe bază de numerarAct adiŃional la contractul de garanŃieProces-verbal privind recalcularea. din subordinea gestionaruluiINVENTARIEREA PATRIMONIULUI UNEI ENTITĂłI PUBLICE Exemplificare pentru activitatea de inventariere anuală conform L 82/1991 actualizată şi OMFP 1753. valorificare a inventarierii anuale a patrimoniuluiÎnştiinŃarea membrilor comisiei de inventariereProces-verbal de instruireDeclaraŃia de inventarListă de inventariereLista cu propunerile pentru casareNotă privind starea tehnică.

Language: romanian
PDF pages: 66, PDF size: 0.45 MB
Report
raport de activitate 2008 - autorităţile administraţiei publice
. municipiului Satu Mare sunt:Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism;Comisia de Acorduri Unice;Comisia de Avizare Tehnico-Economică;Comisia pentru aprobarea amplasării de obiective comerciale pe domeniul public. municipiul Satu Mare.Comisia paritară la nivel de instituţie;Comisia de disciplină la nivel de instituţie;Comisia de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol.

Language: romanian
PDF pages: 315, PDF size: 14.93 MB
Report
raport de activitate 2008 - raportul primarului municipiului
. cu Consilierii Direcţia Arhitect-Şef Direcţia Economică Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală Direcţia Relaţii Externe şi Cultură Direcţia Patrimoniu. Direcţia Fiscală Direcţia Poliţia Comunitară Direcţia de Servicii Sociale Serviciul Public de Administrare Creşe Serviciul Public de Administrare Pieţe Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă Informatizată a Persoanelor Serviciul Public de Gestionare a.

Language: romanian
PDF pages: 179, PDF size: 1.52 MB
Report
raport de activitate 2008 - raport de activitate al ministerului
.Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, elaborează strategii politice, programe şi reglementări specifice, în domeniile sale de activitate, respectiv:dezvoltare regională, II. cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională. europene şi naţionale: Programul operaţional regional 2007-2013 (REGIO), programe de cooperare teritorială europeană, programe PHARE Coeziune economica şi socială, programe.

Language: romanian
PDF pages: 136, PDF size: 1.81 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Română ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.