Fisa Post Asistent Medical Sef

Sponsored link: Download Fisa Post Asistent Medical Sef
concurs ocupare post asistent medical debutant pentru
- cunoaste limba romana, scris si vorbit ; - indeplineste conditiile de studii prevazute de Ordinul M.S. nr.1470/2011; - are virsta minima reglementata de prevederile legale; III.Dosarul de inscriere la examen va cuprinde urmatoarele acte : a).cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare; b).copia actului de identitate,copia certificatului de nastere,copia certificatului de casatorie,sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, .

Language: romanian
PDF pages: 17, PDF size: 0.21 MB
Report
concurs ocupare post asistent medical pentru pentru spitalul
nr.1470/2011; - are virsta minima reglementata de prevederile legale; III.Dosarul de inscriere la examen va cuprinde urmatoarele acte : a).cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare; b).copia actului de identitate,copia certificatului de nastere,copia certificatului de casatorie,sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c).copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor(diplome,adeverinte) si ale altor acte .

Language: romanian
PDF pages: 17, PDF size: 0.26 MB
Report
concurs ocupare post asistent medical principal pentru spitalul
nr.1470/2011; - are virsta minima reglementata de prevederile legale; III.Dosarul de inscriere la examen va cuprinde urmatoarele acte : a).cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare; b).copia actului de identitate,copia certificatului de nastere,copia certificatului de casatorie,sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c).copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor(diplome,adeverinte) si ale altor acte .

Language: romanian
PDF pages: 16, PDF size: 0.21 MB
Report
asistent medical neonatologie
Instituţii oficiale: poliţie, oficii de stare civilă, instituţii de asistenţă socială Instituţii de ocrotire: serviciile teritoriale de asistenţă socială, Comisia pentru protecţia minorului, organizaţii neguvernamentale de asistenţă socială a minorilor r Ghid pentru evaluare Cunoştinţe : - pediatrie / neonatologie - tehnica îngrijirii copilului - instituţiile oficiale de ocrotire a minorilor - activitatea diverselor instituţii ale statului în legătură cu problematica minorilor - elemente juridice - .

Language: romanian
PDF pages: 42, PDF size: 0.29 MB
Report
asistent medical obstetrica ginecologie
.Asistent medical obstetrică - ginecologie Descrierea ocupaţiei Ocupaţia se referã la activitatea de .

Language: romanian
PDF pages: 42, PDF size: 0.28 MB
Report
1   2   3   4   Next page →
Română ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.