Frigorifice

Sponsored link: Download Frigorifice
compresoare frigorifice
Tab. 1.1. Tipuri de compresoare frigorifice şi domeniile de utilizare Volumice Rotative Tip cu piston elicoidal cu spirale centrufugale casnic comercial comercial Ermetic climatizare climatizare climatizare răcire răcire casnic comercial comercial Semiermetic climatizare climatizare climatizare climatizare răcire răcire casnic comercial comercial Deschis climatizare climatizare climatizare climatizare răcire răcire răcire & =0,1…5 kW - casnic = electrocasnic: răcire; condiţionare; climatizare Q 0

Language: romanian
PDF pages: 157, PDF size: 8.95 MB
Report
instalaţii frigorifice universitatea tehnică
.Cursul "Instalaţii frigorifice. Teorie şi programe pentru instruire", abordează din punct de . funcţionează după acelaşi tip de cicluri termodinamice şi anume instalaţiile frigorifice şi pompele de căldură. Diferenţele dintre aceste instalaţii nu sunt. multe probleme sunt abordate din punctul de vedere al instalaţiilor frigorifice, iar concluziile pot să fie extrapolate şi la pompele de.

Language: romanian
PDF pages: 105, PDF size: 2.97 MB
Report
instalaţii frigorifice
.Cursul "Instalaţii frigorifice. Teorie şi programe pentru instruire", abordează din punct de . funcţionează după acelaşi tip de cicluri termodinamice şi anume instalaţiile frigorifice şi pompele de căldură. Diferenţele dintre aceste instalaţii nu sunt. multe probleme sunt abordate din punctul de vedere al instalaţiilor frigorifice, iar concluziile pot să fie extrapolate şi la pompele de.

Language: romanian
PDF pages: 105, PDF size: 2.97 MB
Report
instalaţii frigorifice facultatea construcţii timişoara
Relaţia debitului masic, în kg/s este: qm = Aw = ct. (1) 3 2 unde:  - densitatea, în kg/m ; A - aria secţiunii de curgere, în m ; w – viteza, în m/s. Pentru curgerea gazelor în conducte, pentru două secţiuni 1-1 şi 2-2 se poate scrie: 1A1w1 = 2A2w2 (2) sau: A1 w1 A2 w2   ct. (3) v1 v2 Ecuaţia (3) reprezintă ecuaţia continuităţii, care sub formă diferenţială, se poate scrie astfel: dA dw dv (4)   A w vMărimi caracteristice aerului umed Răspuns: Presiunea totală a aerului umed se consideră p = 101 .

Language: romanian
PDF pages: 64, PDF size: 2.21 MB
Report
combine frigorifice, frigidere, side side bosch electrocasnice
Activitatea noastr` se bazeaz` pe respectarea unor valori esen]iale: integritatea m`rcii, încrederea acordat` de c`tre consumatori, angajamentul pentru protejarea mediului [i a s`n`t`]ii. Prin Green Tehnology Inside, Bosch desemneaz` produsele care, prin tehnologii inovatoare [i responsabile pentru mediu, se dovedesc deosebit de avantajoase din punct de vedere al consumului de energie, ap` [i în general de resurse naturale.

Language: romanian
PDF pages: 24, PDF size: 4.29 MB
Report
1   2   3   4   5   6   Next page →
Română ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.