Gabriel Boroi Drept Teoria Generala A Obligatiilor

Sponsored link: Download Gabriel Boroi Drept Teoria Generala A Obligatiilor
teoria generala dreptului
.Un alt sens al termenului „drept” este cel de „drept pozitiv”. Prin "drept pozitiv” se înŃelege totalitatea normelor juridice în vigoare la. acŃiune. — Expresiile de „drept substanŃial” sau „drept material” şi respectiv de „drept procesual” sau „drept procedural” au următoarele accepŃiuni: Prin drept substanŃial sau material se. într-un raport juridic, în timp ce prin expresia "drept procesual" (sau procedural) se exprimă categoria normelor juridice care.

Language: romanian
PDF pages: 232, PDF size: 1.43 MB
Report
teoria generală dreptului
.Un alt sens al termenului „drept” este cel de „drept pozitiv”. Prin "drept pozitiv” se înŃelege totalitatea normelor juridice în vigoare la. acŃiune. — Expresiile de „drept substanŃial” sau „drept material” şi respectiv de „drept procesual” sau „drept procedural” au următoarele accepŃiuni: Prin drept substanŃial sau material se. într-un raport juridic, în timp ce prin expresia "drept procesual" (sau procedural) se exprimă categoria normelor juridice care.

Language: romanian
PDF pages: 232, PDF size: 1.43 MB
Report
teoria generală dreptului universitatea stat din cahul
., în special atunci când este vorba de de ştiinţa numită Teoria generală a dreptului. Constituind un subsistem al sistemului ştiinţelor, ştiinţele juridice. în învăşământul juridic universitar matca sa definitorie. În acest context teoria generală a dreptului are vocaţia abordării planului atât de dificil, dar.

Language: romanian
PDF pages: 124, PDF size: 0.55 MB
Report
teoria generala dreptului sinteza
. conduită ce influenţează şi orientează comportamentul oamenilor în societate. Acest drept nu are însă o existenţă independentă de voinţa şi conştiinţa.

Language: romanian
PDF pages: 119, PDF size: 0.49 MB
Report
teoria generala a dreptului
. pot avea natură juridică diferită în raport de ramura de drept ale cărei norme le reglementează; • în privinţa conţinutului lor, drepturile. rezultă că un drept subiectiv aparţinând unui subiect de drept, de regulă îi corespunde o obligaţie altui subiect de drept (a celui de la care se pretinde să săvârşească ceva)Dreptul în accepţiunea sa de “Drept obiectiv” Noţiune: În accepţiunea sa de “drept obiectiv” dreptul este privit a fi un.

Language: romanian
PDF pages: 28, PDF size: 0.42 MB
Report
1   2   3   4   5   6   Next page →
Română ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.