Herodot

Sponsored link: Download Herodot
herodot despre lumea geto-dacilor
. cele mai noi cercetări, prima traducere românească a Istoriilor lui Herodot a fost făcută în anii 1668-1670, de către spătarul. biografice privind viaţa şi opera lui Herodot, evidenţiind în special valoarea deosebită a cărţilor sale. «Herodot s-a născut la Halicarnas în. prefaţa lui Dimitrie Bolintineanu scrisă în 1859, intitulată Viaţa lui Herodot. În Precuvântare, scrisă în 1879 de Alexandru Gr. Şuţu la Cartea a IV-a a lui Herodot se remarca în mod special că: «Din opuI întreg am.

Language: romanian
PDF pages: 24, PDF size: 0.92 MB
Report
herodot despre lumea geto-dacilor
. cele mai noi cercetări, prima traducere românească a Istoriilor lui Herodot a fost făcută în anii 1668-1670, de către spătarul. biografice privind viaţa şi opera lui Herodot, evidenţiind în special valoarea deosebită a cărţilor sale. «Herodot s-a născut la Halicarnas în. prefaţa lui Dimitrie Bolintineanu scrisă în 1859, intitulată Viaţa lui Herodot. În Precuvântare, scrisă în 1879 de Alexandru Gr. Şuţu la Cartea a IV-a a lui Herodot se remarca în mod special că: «Din opuI întreg am.

Language: romanian
PDF pages: 24, PDF size: 0.92 MB
Report
2500 de ani de la Întîa atestare de către herodot, a traco-geto
. ale tiranului Policrat, a lui Cresus şi a lui Xerxes. Herodot era un umanist al timpului său, un prieten al barbarilor. adevărului, imparţialitatea, claritatea şi farmecul povestirii sunt însuşiri ale lui Herodot pe care trebuie să le aibă pasionaţii istoriei şi astăzi. FAIMA STRĂMOSILOR NOSTRI ÎN ISTORIILE LUI HERODOT , , cum spunea Părintele Istoriei, neamurile sau seminţiile TracoDace, ca şi. pasionante şi povestiri fantastice, pe care inteligenţa şi pana lui Herodot le-a reţinut, le-a strâns, le-a aşezat în.

Language: romanian
PDF pages: 24, PDF size: 0.7 MB
Report
Română ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.