Metodica Predarii Biologiei

Sponsored link: Download Metodica Predarii Biologiei
metodica predării limbii Şi literaturii române
PRELIMINARII Din anii ’90 ai secolului trecut, învăţământul preuniversitar din Republica Moldova a încercat şi mai încearcă să preia modele de organizare a studiilor, care şi-au demonstrat viabilitatea în ţările occidentale. În ultimul deceniu, evaluarea succesului şcolar a suferit o serie de modificări esenţiale, inspirate din experienţa altor ţări. Crearea curriculumului naţional la toate disciplinele pentru şcoala primară, gimnaziu şi liceu, revizuirea acestor documente reglatoare după o perioadă de .

Language: romanian
PDF pages: 83, PDF size: 0.64 MB
Report
d metodica predării matematicii În Învăţământul primar : a iii s 5
. cunoască elemente teoretice de metodica predării limbii şi literaturii române în ciclul primar; să opereze cu strategii specifice predării-învăţării limbii şi literaturii române în ciclul primar; să proiecteze eficient conţinutul specific ariei curiculare Limbă şi comunicare. Metodica predării limbii.

Language: romanian
PDF pages: 16, PDF size: 0.34 MB
Report
istorie universala, istoria romanilor metodica predarii didactic.ro
Language: romanian
PDF pages: 140, PDF size: 1.41 MB
Report
Română ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.