Multilingvism Si Interculturalitate

Sponsored link: Download Multilingvism Si Interculturalitate
multilingvism Şi limbi minoritare În românia
. informaţii cuprinse în lucrări de specialitate, în documente oficiale, precum şi pe date obţinute de la utilizatori ai limbilor minoritare vorbite. studiul de faţă multilingvismul este corelat cu existenţa minorităţilor naţionale şi a limbilor vorbite de aceste minorităţi. După cum se ştie. regionale sau minoritare, semnată de România la 17 iulie 1995 şi ratificată prin Legea nr. 282 din 24 octombrie 2007. Aceste. documente oficiale stau la baza politicii României privind minorităţile naţionale şi promovarea limbilor minoritare. Modul de aplicare de către România a.

Language: romanian
PDF pages: 92, PDF size: 0.5 MB
Report
multilingvism Şi limbi minoritare În românia
. informaţii cuprinse în lucrări de specialitate, în documente oficiale, precum şi pe date obţinute de la utilizatori ai limbilor minoritare vorbite. studiul de faţă multilingvismul este corelat cu existenţa minorităţilor naţionale şi a limbilor vorbite de aceste minorităţi. După cum se ştie. regionale sau minoritare, semnată de România la 17 iulie 1995 şi ratificată prin Legea nr. 282 din 24 octombrie 2007. Aceste. documente oficiale stau la baza politicii României privind minorităţile naţionale şi promovarea limbilor minoritare. Modul de aplicare de către România a.

Language: romanian
PDF pages: 92, PDF size: 0.5 MB
Report
multilingvism Şi limbi minoritare În românia
. informaţii cuprinse în lucrări de specialitate, în documente oficiale, precum şi pe date obţinute de la utilizatori ai limbilor minoritare vorbite. studiul de faţă multilingvismul este corelat cu existenţa minorităţilor naţionale şi a limbilor vorbite de aceste minorităţi. După cum se ştie. regionale sau minoritare, semnată de România la 17 iulie 1995 şi ratificată prin Legea nr. 282 din 24 octombrie 2007. Aceste. documente oficiale stau la baza politicii României privind minorităţile naţionale şi promovarea limbilor minoritare. Modul de aplicare de către România a.

Language: romanian
PDF pages: 92, PDF size: 2.4 MB
Report
limbă, identitate, multilingvism Şi politici educaţionale
Media represents a great importance for minorities as it creates opportunities for them to use their mother tongue on a daily basis. However, choosing the language of the media depends on several factors, one of them being the linguistic environment. In the case of Transylvanian Hungarians, media are available in both Hungarian and Romanian languages. The purpose of the present paper is to examine how the linguistic environment affects the language choice of secondary Hungarian students in four towns in .

Language: romanian
PDF pages: 20, PDF size: 1.44 MB
Report
cultură, cult Şi interculturalitate: repere istorice Şi emil dumea
. aspecte al termenului de cultură ca „Totalitatea valorilor materiale şi spirituale create de omenire şi a instituţiilor necesare pentru comunicarea acestor valori.-se semnificaţia lui soteriologică, de legătură strînsă între om şi Creator, ca şi a legăturii omului cu creaţia. Valorile culturii nu mai. într-o plăcere pur estetică. Trebuie precizat un aspect important şi anume faptul că noţiunea de cultură în înţelesul ei soteriologic. cultural, estetic în acelaşi timp a fost străină Antichităţii şi Evului Mediu, ea fiind prezentă doar în lumea modernă 4, .

Language: romanian
PDF pages: 15, PDF size: 0.39 MB
Report
1   2   Next page →
Română ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.