Psihologia Varstelor

Sponsored link: Download Psihologia Varstelor
psihologia vârstelor
.Lucrarea prezentă se adresează îndeosebi studenŃilor care studiază psihologia, sociologia sau pedagogia, precum şi tuturor celor care, prin natura . profesionale, sunt interesaŃi de domeniul psihologiei vârstelor. Fiind un studiu de iniŃiere în domeniul psihologiei vârstelor, cursul de faŃă îl introduce pe. aprofundate atât în domeniul respectiv, cât şi în domeniile conexe. Psihologia vârstelor este, pe de o parte, o arie ştiinŃifică relativ nouă. alte domenii, acoperind o plajă extinsă de referinŃe: de la psihologia educaŃiei până la psihoterapie. Lucrarea debutează cu prezentarea principalelor teorii.

Language: romanian
PDF pages: 255, PDF size: 2.28 MB
Report
psihologia vârstelor
Vârstele omului sunt evidenEle se impun ca dimensiuni identitare primare. Sim ul comun – care poate fi extrem de pertinent şi eficient într-o mare parte a situa iilor cotidiene – tinde să folosească vârsta ca explica ie. Or, psihologul sau educatorul explică prin ceea ce se întâmplă la nivelul proceselor psihice, la o vârstă dată. Să urmărim două situa ii, care subliniază aceste tendin e diferite. „Este încă mic, nu ştie”, ne vor explica părin ii unui preşcolar pe care tocmai l-am păcălit cu întrebarea: „.

Language: romanian
PDF pages: 102, PDF size: 0.73 MB
Report
psihologia varstelor
Language: romanian
PDF pages: 21, PDF size: 0.27 MB
Report
psihologia vârstelor - copilăria-
.Câmpul de studiu al psihologiei vârstelor cuprinde dezvoltarea psihică, intelectuală, afectivă a fiinţei umane din momentul . ai vieţii. Ca urmare, până nu demult, majoritatea specialiştilor în psihologia dezvoltării s-au ocupat mai ales de studiul dezvoltării psihologice.

Language: romanian
PDF pages: 95, PDF size: 0.69 MB
Report
psihologia varstelor didactic
. PSIHOLOGIEI VÂRSTELOR Psihologia vârstelor are ca obiect studiul schimbărilor psiholo-gice care au loc începând de la naştere până în perioada bătrâneŃii. Psihologia copilului este centrată asupra studiului copilului, are ca scop descrierea şi explicarea dezvoltării copilului de la naştere la adolescenŃă. Psihologia copilului nu trebuie confundată cu psihologia genetică care la rândul ei este o ştiinŃă.

Language: romanian
PDF pages: 20, PDF size: 0.71 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Română ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.