Reparatii

Sponsored link: Download Reparatii
reparatii sistem rutier km70+900-87+850 directia
Instrucţiuni pentru operatorii economici Participarea la procedura de atribuire este deschisă tuturor operatorilor economici interesaţi, care îndeplinesc cerinţele legale de natură economică şi financiară, tehnico-profesională precum şi celelalte cerinţe solicitate de autoritatea contractantă prin prezenta documentaţie. Ofertanţii din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii care îndeplinesc prevederile legislaţiei în vigoare (Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării .

Language: romanian
PDF pages: 106, PDF size: 0.75 MB
Report
antemăsurătoare reparaţii asfaltice 29b 3+000
Prezentul caiet de sarcini se referă la execuţia în cadrul D.R.D.P. Iaşi a lucrărilor de întreţinere a îmbrăcăminţilor asfaltice prin plombări cu mixtură tip BA 8 în conformitate cu prevederile "Normativului pentru prevenirea şi remedierea defecţiunilor la îmbrăcăminţi rutiere moderne" ind. AND nr.547-1998, aprobat prin Ordinul Directorului general AND nr.48-1999. Gropile sunt defecţiuni ale structurii rutiere, de forme şi dimensiuni variabile care se formează prin dislocarea completă a .

Language: romanian
PDF pages: 152, PDF size: 0.93 MB
Report
lucrări reparaţii ale Îmbrăcămintei rutiere raza activitate
2. Ofertanţii care participă la procedură trebuie să facă dovada că sunt atestaţi de către Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România, prin prezentarea în copie a certificatului de atestare pentru lucrări pe raza drumului naţional, în valabilitatea menţionată de emitent. Persoane juridice/fizice străine Cerinţe obligatorii:Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care candidatul/ofertantul este .

Language: romanian
PDF pages: 66, PDF size: 1.31 MB
Report
cuprins reparatii masini spalat
• Mașina de spălat este fabricată din materiale reutilizabile. Trebuie să fie aruncată ţinând cont de reglementările locale în vigoare cu privire la aruncarea deșeurilor. • Înainte de a o arunca, înlăturaţi toate resturile de detergent și tăiaţi cablul de alimentare, astfel încât mașina de spălat să fie inutilizabilă. • Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE referitoare la Deșeurile de Echipament Electric și Electronic (WEEE). Asigurându-vă că acest produs este eliminat .

Language: romanian
PDF pages: 13, PDF size: 0.56 MB
Report
3 - fda -reparatii sediu drdp bucuresti
• Operatorii economici care obtin documentatia de atribuire de pe SEAP sau site-ul autoritatii contractante si care sunt interesati sa participe la procedura, au obligatia de a transmite o adresa cu datele de identificare ale societatii si datele persoanei de contact, in vederea transmiterii eventualelor clarificari, cu cel putin 9 (noua) zile inainte de data limita de depunere a ofertei. In cazul in care operatorii economici care obtin documentatia de atribuire de pe site nu transmit aceasta adresa, .

Language: romanian
PDF pages: 109, PDF size: 0.8 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   Next page →
Română ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.