Sociologie Sport

Sponsored link: Download Sociologie Sport
sociologie. vol.i. tempus universitatea stat din moldova
Astăzi trăim într-o lume care tot mai mult tinde să se transforme într-un sistem unitar global. Este o lume în continuă schimbare, plină de cele mai mari promisiuni pentru viitor, de enorme posibilităţi pentru echitate şi bunăstare a tuturor. În acelaşi timp, este o lume marcată şi de adânci conflicte, tensiuni şi scindări sociale, de agresiunea distructivă a tehnologiilor moderne asupra mediului, de pericolul fără precedent al războiului nuclear. Cum s-a format această lume? De ce condiţiile noastre de .

Language: romanian
PDF pages: 332, PDF size: 1.75 MB
Report
sociologie
Astăzi trăim într-o lume care tot mai mult tinde să se transforme într-un sistem unitar global. Este o lume în continuă schimbare, plină de cele mai mari promisiuni pentru viitor, de enorme posibilităţi pentru echitate şi bunăstare a tuturor. În acelaşi timp, este o lume marcată şi de adânci conflicte, tensiuni şi scindări sociale, de agresiunea distructivă a tehnologiilor moderne asupra mediului, de pericolul fără precedent al războiului nuclear. Cum s-a format această lume? De ce condiţiile noastre de .

Language: romanian
PDF pages: 332, PDF size: 1.75 MB
Report
sociologie. vol.ii. tempus universitatea stat din moldova
Propriu noului spaţiu şi timpului nou, acest interes îşi are începuturile în antichitate. Cu 2 500 de ani în urmă, vestitul filosof Diogen, plimbându-se ziua-n amiaza mare pe străzi, cu felinarul în mâini, spunea: “Caut Omul”. Străzile capitalei antice erau, ca şi astăzi, pline de oameni – bătrâni, tineri, femei, marinari, negustori etc. Fiecare din ei era om, însă Diogen căuta ceea ce era ascuns în fiecare din ei. El căuta personalitatea umană. Astăzi, personalitatea umană este punctul de pornire al .

Language: romanian
PDF pages: 284, PDF size: 1.52 MB
Report
sociologie
Propriu noului spaţiu şi timpului nou, acest interes îşi are începuturile în antichitate. Cu 2 500 de ani în urmă, vestitul filosof Diogen, plimbându-se ziua-n amiaza mare pe străzi, cu felinarul în mâini, spunea: “Caut Omul”. Străzile capitalei antice erau, ca şi astăzi, pline de oameni – bătrâni, tineri, femei, marinari, negustori etc. Fiecare din ei era om, însă Diogen căuta ceea ce era ascuns în fiecare din ei. El căuta personalitatea umană. Astăzi, personalitatea umană este punctul de pornire al .

Language: romanian
PDF pages: 284, PDF size: 1.52 MB
Report
sociologie, {tiin]e politice
Ce este o doctrin\ politic\? Ce anume poate diferen]ia `ntre doctrine [i ideologii politice? Cum se clasific\ ele? Cum se identific\ în via]a politic\? C\ror realit\]i [i clivaje societale le corespund? Cum evolueaz\ doctrinele în timp [i ce form\ iau doctrinele tradi]ionale sau contemporane cînd se manifest\ în spa]iul românesc? Iat\ c`teva dintre `ntreb\rile c\rora va c\uta s\ le r\spund\ aceast\ carte. Dar mai `nt`i, c`teva clarific\ri. O ideologie este un set sistematizat [i relativ ierarhizat de .

Language: romanian
PDF pages: 280, PDF size: 1.26 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Română ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.