Sr En 54

Sponsored link: Download Sr En 54
sr en iso 10209-2:2002 documentaţie tehnică de termeni
Language: romanian
PDF pages: 421, PDF size: 1.95 MB
Report
sr en iso 9000:2006 – sisteme de management al calităţii
Scopul acestui standard este de a stabili specificaţiile în ceea ce priveşte numărul internaţional standardizat pentru carte (ISBN), ca sistem internaţional unic de identificare pentru fiecare formă de produs sau ediţie a unei publicaţii monografice editate sau produse de un anumit editor. Standardul specifică structura unui cod ISBN, regulile privind atribuirea şi utilizarea lui, metadatele care vor fi asociate atribuirii codului ISBN şi administrarea sistemului ISBN. Clasificare alfanumerică: U03 – .

Language: romanian
PDF pages: 34, PDF size: 0.63 MB
Report
standard roman sr en 45020
. ISO/CEI 2:2004 a fost preluat ca standard european EN 45020:2006 Acest standard european trebuie să capete statutul de. mai târziu până în iunie 2007. Acest standard european înlocuieşte EN 45020:1998 şi nu mai cuprinde articolele de la 12 până la 17 din EN 45020:1998 care sunt înlocuite de EN ISO 17000:2004 ” Evaluarea conformităţii. Vocabular şi.

Language: romanian
PDF pages: 32, PDF size: 0.26 MB
Report
standard rom‰n sr en 1991-4/nb
5.4.1 Încărcări la umplere asupra pereţilor verticali (3) NOTA 1 - Metoda utilizată la determinarea presiunii orizontale ph poate fi indicată în anexa naţională. Metoda recomandată este prezentată în expresia (5.97): ph = γ K (1 + sinφr) zs în care: zS este cota sub cel mai înalt punct de contact al materialului depozitat cu peretele (a se vedea figura 5.8); este valoarea caracteristică superioară a greutăţii specifice a materialului; este valoarea caracteristică superioară a raportului presiunilor .

Language: romanian
PDF pages: 10, PDF size: 0.17 MB
Report
standardizarea internaţională În domeniul ceaiului sr en 13451
Punerea în funcţiune înseamnă prima uti- perioadă de cel puţin zece ani de la ultima dată lizare în cadrul Comunităţii, conform destina- de fabricaţie a maşinii cvasifuncţionale. ţiei, a unei maşini căreia i se aplică directiva. Statele membre nu pot interzice, restrânge sau Derogare împiedica introducerea pe piaţă şi/sau punerea Dacă textul esenţial al directivei a intrat în viîn funcţiune, pe teritoriul lor, ale maşinilor care goare pe 29 decembrie 2009, derogările sunt ausatisfac condiţiile directivei..

Language: romanian
PDF pages: 40, PDF size: 1.26 MB
Report
1   2   Next page →
Română ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.